Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Το ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου

Ποια είναι τα Τιμολόγια Οικιακής Χρήσης. Τα θεσμοθετημένα Τιμολόγια Οικιακής χρήσης είναι τα: Γ-1 (Οικιακό Τιμολόγιο) και Γ-1Ν (Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο). Το τιμολόγιο Γ-1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με δύο τιμές. Έτσι, οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της κανονικής χρέωσης χρεώνονται με την κανονική τιμή (τιμολόγιο Γ-1), ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται στο ωράριο της χαμηλής χρέωσης χρεώνονται με μειωμένη τιμή. Ειδικά για τους πολύτεκνους, έχει θεσμοθετηθεί ειδικό φθηνότερο τιμολόγιο το ΓΤ (Τιμολόγιο Πολυτέκνων). 

Πότε δικαιούμαι Μειωμένο (Νυχτερινό) Τιμολόγιο και για ποιες ώρες ισχύει.

Το Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής.

Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό). 
Το ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου είναι: 1. Για τους Οικιακούς πελάτες: 1α. τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 & από 15.30 έως 17.30 συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00 1β. Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο. Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. 2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Γενικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου