Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

The Kill Team | Rolling Stone Politics

The Kill Team | Rolling Stone Politics

The Kill Team

MARCH 27, 2011

How U.S. soldiers in Afghanistan murdered innocent civilians and mutilated their corpses – and how their officers failed to stop them. Plus: an exclusive look at the war crime photos censored by the Pentagon | FULL STORY »


Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου