Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


...Το συμπέρασμά μας λοιπόν, είναι, ότι οι νηστείες επιβλήθηκαν στην Ανατολική Εκκλησία από τους λόγους, που σημειώσαμε πιο πάνω. Στο βάθος ήταν λόγοι δημοσιονομικοί.

Το παραπάνω άρθρο αποτελείται από αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Οι νηστείες στο Βυζάντιο» του VIII τόμου του έργου του Γιάννη Κορδάτου: «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», έκδ. «20ος αιώνας», Αθήνα, 1960.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου